Aller au contenu

Arjen kansalaisuus, sukupuoli ja kotouttamistyö, dans Monikulttuurisuuden sukupuoli : Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa.

  Authors' names : Vuori, Jaana
  Title of book : Arjen kansalaisuus, sukupuoli ja kotouttamistyö, dans Monikulttuurisuuden sukupuoli : Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa.
  Translation in English : Everyday citizenship, gender and integration work, dans The gender of multiculturalism: Citizenship and differences in a welfare society.
  Publisher : Tampere University Press
  Place of publication : Tampere
  Year : 2012
  Link to digital publication : https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66346/arjen_kansalaisuus_sukupuoli_kotouttamis2012.pdf?sequence=1


  Back to the list