Aller au contenu

Lähellä mutta niin kaukana: tutkimus naisten muuttoliikkeestä Suomen ja uudelleen itsenäistyneen Viron välillä

  Authors' names : Hyvönen, Heli
  Title of dissertation : Lähellä mutta niin kaukana: tutkimus naisten muuttoliikkeestä Suomen ja uudelleen itsenäistyneen Viron välillä
  Translation in English : So close but so far a way: Study of women's migration between Finland and re-independent Estonia
  University : University of Turku
  City, Country : Turku, Finland
  Year : 2009
  Additional information : ISBN : 978-952-226-034-5


  Back to the list