Aller au contenu

Makedonskata revolucionerka Malina Popivanova

  Authors' names : Georgievski, Kuzman & Saša Markus
  Title of book : Makedonskata revolucionerka Malina Popivanova
  Translation in English : Macedonian revolutionary Malina Popivanova
  Publisher : Novinsko-Izdavačka Organizacija Studentski Zbor
  Place of publication : Skopje
  Year : 1985


  Back to the list