Aller au contenu

Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen

  Authors' names : Pařízková, Alena & Ema Hrešanová, Alena Glajchová
  Title of article : Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen
  Translation in English : Migration and Childbirth: An Intersection of Two Life Changes in Social-Science Research on Women’s Health
  Journal title : Sociologický časopis / Czech Sociological Review
  Issue (volume, number) : issue 54, no. 1
  Year : 2018
  Special Issue? :  
  DOI :  
  Link to digital publication :  
  Additional information :  


  Back to the list