Aller au contenu

Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa

  Authors' names : Slany, Krystyna & Magdalena Ślusarczyk
  Title of article : Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa
  Translation in English : The Power of Women’s Migration. Historical and Sociological Perspectives
  Journal title : Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
  Issue (volume, number) : no. 4(174)
  Year : 2019
  DOI : https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.037.11351
  Link to digital publication : http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne


  Back to the list