Aller au contenu

Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja : razmjeri problema i potrebne mjere za suzbijanje trgovanja u Hrvatskoj

  Authors' names : Štulhofer, Aleksandar, Zora Raboteg Šarić, & Lovorka Marinović
  Title of book : Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja : razmjeri problema i potrebne mjere za suzbijanje trgovanja u Hrvatskoj
  Translation in English : Trafficking in Women and Children for the Purpose of Sexual Exploitation: Scale of the Problem and Necessary Measures to Combat Trafficking in Croatia
  Publisher : Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva : Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
  Place of publication : Zagreb
  Year : 2002
  Additional information : ISBN: 9539646251.


  Back to the list