Aller au contenu

Uchodźczynie – kobiety, matki, banitki : rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych

  Authors' names : Kość-Ryżko, Katarzyna
  Title of book : Uchodźczynie - kobiety, matki, banitki : rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych
  Translation in English : Refugee women, mothers, outlaws: the role of culture of origin in the self-perception and acculturation of forced migrant women
  Publisher : Dom Wydawniczy Elipsa
  Place of publication : Warszawa
  Year : 2021
  Additional information : ISBN: 9788380173552, 8380173554


  Back to the list